Formsprutning i plast för företag med höga krav

Kunskap, precision, hantering och doku-mentation är nyckelbegrepp i det unika plastbolaget MOLYTEX. Det faktum att 94 procent av företagets produkter exporteras till kunder över hela världen skvallrar om bolagets goda anseende i branschen. Försvarsmakten, järnvägsin-dustrin och livsmedelsbranschen tillhör de som anlitar MOLYTEX.

Att MOLYTEX har spetskompetens inom plastformsprutning framgår tydligt i företagets exportuppgifter och kundprofiler. Företagets produkter exporteras till så olika länder som England, Japan, Australien och Brasilien. Boye L. Olsen (Molytex) berättar:

– Våra kunder finns där det finns höga krav på kunskap, precision, hantering, dokumentation och certifieringar beträffande formsprutning av plast. Därför levererar vi till bland andra försvarsmakten, järnvägsindustrin, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, samt till ett stort antal högteknologiska bolag. MOLYTEX’s kunder kräver ofta specifikt godkända leverantörer, liksom leveranser i tid, utan fel och exakt vad som specificerats. – Därför är det viktigt för både oss och kunden att våra processer och system är hundra procent kontrollerade och dokumenterade. För varje produkt vi producerar upprättar vi således produktionsfiler som innehåller all specifik data för material och processer, avslutar Olsen.

Tidigt i processen
MOLYTEX är oftast inblandat redan i designfasen och ingår således i samarbetet med kundens designer där företagets avancerade verktyg och skickliga ingenjörer gör att man kan leverera prototyper på mycket kort tid.

– När företaget kan gå in i processen så tidigt beror det till stor del på det välutrustade laboratoriet med bland annat 3D-koordinatmätare, 3D-skanners och 3D-skrivare. Ämnen testas och mäts så att företaget alltid kan dokumentera de geometriska och mekaniska specifikationerna, liksom andra egenskaper som kan krävas av produkten. En resa genom MOLYTEX visar att det ligger allvar bakom orden när Boye L. Olsen säger att de bara använder de bästa verktygen och maskinerna i produktion. Det råder ordning och reda i de 9 000 kvadratmeter stora lokalerna där robotar och maskiner arbetar med stor precision.

Extrema krav på järnvägskomponenter
MOLYTEX har i mer än 40 år specialiserat sig på utveckling och tillverkning av järnvägsmateriel, som komponenter för fästning och underlag för att minska vibrationer och buller. Inom järnvägssektorn existerar höga krav på säkerhet och därmed också extremt höga krav på MOLYTEX som leverantör. Komponenter för järnvägsindustrin måste leva upp till åtskilliga krav och genomgå steg av godkännanden av myndigheter.

– Att arbeta med höga krav har berikat företaget med extra insikt och kunskap, som i dag flitigt används i många andra sammanhang.

Kundfokus
Boye L. Olsen berättar: Marknaden efterfrågar produkter med korta tidsintervall från design till färdig produkt, högkonkurrerande priser, hög kvalitet och maximal leveranssäkerhet. MOLYTEX är mycket konkurrenskraftiga i dessa avseenden, vilket förklaras med högt utbildad personal inom produktion och administration,

produktionsutrustning som möter högt ställda krav, kvalitets- och miljöcertifieringar enligt ISO-standarden, högt fokus på kvalitetssäkring och spårbarhet samt tillgång till 3D-skanner och 3D-skrivare för snabba prototyper.

– Vi har också lång erfarenhet av komplexa tekniska komponenter, bland annat genom att byta ut metall mot innovativa hi-tech-plastprodukter. Det kan ge kunder och användare stora fördelar, säger Boye L. Olsen och avrundar: – Sist men inte minst kan vi göra stor skillnad för våra kunder när det gäller rådgivning om materialvalet i förhållande till användningen av produkterna.