Kvalitet 

Molytex vil leve op til vores kunders forventninger. Molytex vil levere produkter til tiden og uden fejl.

For at leve op til denne målsætning, har vi som styringsværktøj valgt at bruge ISO 9001 og ISO 14001.

Kunder og kravet til deres produkter er selvfølgelig forskellige. Derfor vil kvalitetsplanlægningen af det enkelte produkt allerede i rådgivningsfasen blive klassificeret. I Molytex kører vi med 3 niveauer:

 

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

Vi vil leve op til vores kunder forventninger

Som mangeårig leverandør til bil-, jernbane-, elektronik- og semimedico industrien er vores processer og systemer 100 % styrede og dokumenterede. Til hvert produkt som sprøjtestøbes i Molytex vil der således være oprettet en produktionsmappe med alle specifikke data for processen.

Vi vil levere produkter uden fejl

Molytex har et veludstyret målelaboratorium, med 3D-koordinatmålemaskine, håndmåleværktøj, trækprøveapparatur, slagprøvemaskine etc.

Vi er således i stand til overfor kunden at dokumenterer, at de fremstillede produkter opfylder de geometriske tolerancer samt de mekaniske egenskaber.

Vi vil levere produkter til tiden

Vores system kræver at kundeordrer til Molytex bliver behandlet helst samme dag og inden for 3 arbejdsdage. Indenfor denne periode vil produktionen blive finplanlagt og kunden vil modtage ordrebekræftelse med den ønskede eller den ændrede leveringstermin.

Vi vil fortsat forbedre os

Medarbejderne i Molytex er stolte af, og ved, at hvis vores kunder er tilfredse med det produkt vi leverer, så vil kunderne komme igen, når der bliver behov for løsninger på nye projekter.

For at sikre, at vi fortsætter på denne positive sti, måler vi løbende på en lang række parametre for at se om vi har opfyldt de krav vi har sat til os selv samt for at se hvor vi kan forbedre os.